ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglishlori
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پاسور تخته نرد بازی انفجار انفجار CRASH ROYAL پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
راهنمای پیش بینی فوتبال ۲

راهنمای پیش بینی فوتبال ۲


کرنرها : (Corners)

شرط تعداد کل کرنرها شبیه به هندیکپ و بیشتر / کمتر می‌باشد .

برد / باخت شرط ، توسط مجموع کرنرهای گرفته شده از هر دو تیم‌ در بازی ، و هندیکپ ارائه شده قبل از شروع بازی تعیین میشود . کرنرهای گرفته شده اما زده نشده حساب نمیشوند . به عنوان مثال اگر کرنری در پایان نیمه یا بازی گرفته شود اما قبل از زدن کرنر داور سوت پایان نیمه یا بازی را بزند . چنانچه کرنری به درستی‌ زده نشود یا به هر دلیلی‌ تکرار شود ، فقط یکی‌ از کرنرها حساب میشود .

کرنرهای نیمه اول : (Corners 1st Half)

شرط تعداد کرنرهای نیمه اول شبیه به هندیکپ و بیشتر / کمتر می‌باشد .

برد / باخت شرط ، توسط مجموع کرنرهای گرفته شده از هر دو تیم‌ در نیمه اول ، و هندیکپ ارائه شده قبل از شروع بازی تعیین میشود . کرنرهای گرفته شده اما زده نشده حساب نمیشوند . به عنوان مثال اگر کرنری در پایان نیمه اول گرفته شود اما قبل از زدن کرنر داور سوت پایان نیمه اول را بزند . چنانچه کرنری به درستی‌ زده نشود یا به هر دلیلی‌ تکرار شود ، فقط یکی‌ از کرنرها حساب میشود . شرطها با توجه به نتیجه پایان نیمه اول ثبت نتیجه میشود . چنانچه بازی در نیمه اول لغو شود ، شرطها لغو میشوند ، اما اگر در نیمه دوم لغو شود ، تمام شرط‌های نیمه اول معتبرهستند .

کرنرهای نیمه دوم : (Corners 2nd Half)

شرط تعداد کرنرهای نیمه دوم شبیه به هندیکپ و بیشتر / کمتر می‌باشد .

برد / باخت شرط ، توسط مجموع کرنرهای گرفته شده از هر دو تیم‌ در نیمه دوم ، و هندیکپ ارائه شده قبل از شروع بازی تعیین میشود . کرنرهای گرفته شده اما زده نشده حساب نمیشوند

. به عنوان مثال اگر کرنری در پایان نیمه دوم گرفته شود اما قبل از زدن کرنر داور سوت پایان نیمه دوم را بزند . چنانچه کرنری به درستی‌ زده نشود یا به هر دلیلی‌ تکرار شود ، فقط یکی‌ از کرنرها حساب میشود

. شرطها با توجه به نتیجه پایان نیمه دوم ثبت نتیجه میشود . چنانچه بازی قبل از پایان وقت قانونی بازی ( ۹۰ دقیقه ) لغو شود ، شرطها نیز لغو میشوند .

اولین / آخرین کرنر : (First/Last Corner)

پیشبینی‌ اینکه کدام تیم‌ (میزبان / میهمان ) اولین / آخرین کرنر را می‌گیرد . چنانچه بازی بعد از گرفته شدن اولین کرنر لغو شود ، شرط های تیم‌ گیرنده اولین کرنر معتبر می‌باشد ، اما شرط های گیرنده آخرین کرنر لغو میشود .

کرنرهای بیشتر / کمتر ( ۳ ) – حالته : (Corners O/U 3Way)

شرط کرنرهای ۳ حالته بیشتر / کمتر ، پیشبینی‌ تعداد مجموع کرنرها می‌باشد .

کرنرهای بیشتر / کمتر ( ۳ ) – حالته نیمه اول : (Corners O/U 3Way 1st Half)

شرط کرنرهای ۳ حالته بیشتر / کمتر ، پیشبینی‌ تعداد مجموع کرنرهای نیمه اول می‌باشد .

کرنرهای بیشتر / کمتر ( ۲ ) – حالته زمان کامل ( ۹۰ دقیقه ) : (Corners O/U 2Way FT)

پیشبینی‌ بیشتر / یا کمتر بودن تعداد کرنرها تا پایان وقت قانونی ( ۹۰ ) دقیقه .

کرنرهای بیشتر / کمتر ( ۲ ) – حالته نیمه اول ( ۴۵ دقیقه ) : (Corners O/U 2Way 1st Half)

پیشبینی‌ بیشتر / یا کمتر بودن تعداد کرنرها تا پایان نیمه اول ( ۴۵ ) دقیقه .

هندیکپ ( ۳ ) حالت کرنرها : (Corners Handicap 3Way)

شرط هندیکپ ( ۳ ) حالته مجموع کرنرهای بازی .

هندیکپ ( ۳ ) حالت کرنرها در نیمه اول : (Corners Handicap 3Way 1st Half)

شرط هندیکپ ( ۳ ) حالته مجموع کرنرهای در پایان نیمه اول .

زوج / فرد بودن مجموع کرنرهای بازی : (Total Corners Odd/Even)

پیشبینی‌ زوج یا فرد بودن تعداد کلّ کرنرهای گرفته شده در بازی .

گیرنده کرنر بعدی : (Next Corner)

پیشبینی‌ اینکه کدام تیم‌ کرنر بعدی را می‌گیرد .

مسابقه تا … کرنر : (Race to …)

شرط روی اینکه کدام تیم‌ اول تعداد کرنر عدد مشخص شده را می‌گیرد .

اولین کارت : (First Booking)

پیشبینی‌ اینکه کدام تیم‌ ( میزبان / میهمان ) اولین کارت ( زرد یا قرمز ) را از داور دریافت می‌کند . چنانچه دو بازیکن یا بیشتر همزمان از داور کارت دریافت کنند ، شرط لغو میشود .

پنالتی : (Penalty)

شرط پنالتی شبیه به بیشتر / کمتر می‌باشد. برد یا باخت شرط با توجه به تعداد کلّ پنالتیهای زده شده در بازی می‌باشد. چنانچه بازی بعد از گرفته شدن و زده شدن پنالتی لغو شود، تمامی‌ شرطهای پنالتی زده شده معتبر هستند .

زمان اولین گًل : (Time of 1st Goal)

چنانچه بازی بعد از به ثمر رسیدن اولین گًل لغو شود ، تمامی‌ شرط‌ها معتبر میباشند ، اما اگر قبل از به ثمر رسیدن گًل لغو شود ، شرط‌ها نیز لغو میشوند . چنانچه بازی بدون گًل تمام شود

، شرط‌ها لغو میشوند . لحظه ای که بازی آغاز شود، دقیقه‌‌ اول حساب میشود و به عنوان مثال اگر گلی در دقیقه ( ۱۶ : ۲۴ ) زده شود ، دقیقه ثبت گًل ( ۰۰ : ۲۵ ) محسوب میشود .

مساوی شرط فسخ : (Draw No Bet)

پیشبینی‌ تیم‌ برنده بازی . چنانچه بازی مساوی تمام شود ، شرط لغو میشود و مبلغ شرط بازگردانده میشود .

هر دو تیم‌ گًل بزنند : (Both Teams To Score)

* بله = هر دو تیم‌ گًل بزنند .

* خیر = هیچ یک از دو تیم‌ گًل نزند .

* چنانچه بازی بعد از اینکه هر دو تیم‌ موفق به زدن گًل شده باشند لغو شود، شرط معتبر و ثبت نتیجه میشود .

آفساید : (Offside)

شرط آفساید شبیه به هندیکپ و شرط‌های بیشتر / کمتر می‌باشد .

برد یا باخت به تعداد کلّ آفساید‌های گرفته شده از طرف دو تیم‌ تا پایان بازی ، و مقایسه آن با هندیکپ داده شده قبل از شروع بازی می‌باشد .

خطاها : (Fouls)

شرط خطاها شبیه به هندیکپ و شرط‌های بیشتر / کمتر می‌باشد .

برد یا باخت به تعداد کلّ خطاهایی گرفته شده از طرف دو تیم‌ تا پایان بازی ، و مقایسه آن با هندیکپ داده شده قبل از شروع بازی می‌باشد .

تعویض‌ها : (Substitution)

شرط تعویض‌ها شبیه به هندیکپ و شرط‌های بیشتر / کمتر می‌باشد .

برد یا باخت به تعداد کلّ تعویض‌های انجام شده از طرف دو تیم‌ تا پایان بازی ، و مقایسه آن با هندیکپ داده شده قبل از شروع بازی می‌باشد .

مالکیت توپ : (Ball Possession)

شرط مالکیت توپ شبیه به هندیکپ و شرط‌های بیشتر / کمتر می‌باشد .

برد یا باخت به زمان مالکیت توپ از طرف دو تیم‌ تا پایان بازی ، و مقایسه آن با هندیکپ داده شده قبل از شروع بازی می‌باشد .

شوت داخل چارچوب ( به سمت دروازه ) : (Shots on Target)

شوت داخل چارچوب شبیه به هندیکپ و بیشتر / کمتر می‌باشد .

برد یا باخت با توجه به تعداد شوت داخل چارچوب از طرف هر دو تیم‌ ، و مقایسه آن با هندیکپ داده شده قبل از شروع بازی می‌باشد .

تعداد مجموع پرتاب‌های اوت : (Total Throw-Ins)

شرط مجموع اوت‌های گرفته شده شبیه به هندیکپ و بیشتر / کمتر می‌باشد .

برد یا باخت با توجه به مجموع پرتاب‌های اوت از طرف هر دو تیم‌ ، و مقایسه آن با هندیکپ داده شده قبل از شروع بازی می‌باشد .

اولین اوت : (First Throw-In)

پیشبینی‌ اینکه کدام یک از دو تیم‌ ( میزبان / میهمان ) اولین پرتاب اوت را می‌گیرد. چنانچه بازی بعد از پرتاب اولین اوت لغو شود ، شرط معتبر است و ثبت میشود .

وقت تلف شده نیمه اول / نیمه دوم : (Added Time in 1st Half/2nd Half)

شرط وقت تلف شده شبیه به شرط بیشتر / کمتر می‌باشد .

برد یا باخت با توجه به وقت تلف شده در نظر گرفته شده هر نیمه توسط داور مشخص میشود. چنانچه بازی در نیمه دوم لغو شود ، شرط گذاشته شده روی نیمه اول معتبر باقی‌ میماند .

امتیاز گروه : (Group Points)

پیشبینی‌ امتیاز به دست آورده تیم‌ انتخابی در پایان دوره گروه .

گًل داخل “۳۰” دقیقه اول : (Goals Within First 30 Minutes)

شرط روی اینکه در “۳۰” دقیقه‌‌ اول بازی گًل زده میشود . چنانچه بازی قبل از دقیقه “۳۰” لغو شود شرط نیز لغو میگردد ، اما اگر بعد از دقیقه “۳۰” لغو شود، شرط‌ها معتبر و ثبت میشوند .

گلهای نیمه اول / گلهای نیمه دوم : (First Half Goals/2nd Half Goals)

شرط روی مجموعه گلهای زده شده در نیمه اول (یا) نیمه دوم . مثلا : شرط برنده (۲+) ، اگر ۲ گًل یا بیشتر در هر یک از نیمه ها زده شود شرط برنده است .

زمان زده شدن گًل اول : (First Goal Period)

شرط روی اینکه اولین گًل بازی در چه فاصله زمانی‌ به ثمر می‌رسد .

چنانچه اولین گًل در زمان وقت تلف شده به ثمر برسد ، شرط گًل بین ” ۹۰-۸۱ ” دقیقه برنده حساب میشود .

چنانچه بازی بعد از فاصله زمانی‌ انتخاب شده لغو شود ، شرط معتبر است ، اما اگر قبل یا مابین فاصله زمانی‌ انتخاب شده لغو شود، شرط لغو میشود .

مثلا : اگر بازی در دقیقه ” ۰۲ : ۳۰ ” لغو شود ،شرط‌های روی دقیقه ۱ تا ۱۰ ، ۱۱ تا ۲۱ ، ۲۱ تا ۳۰ دقیقه معتبر هستند و ثبت نتیجه میشوند ، و شرط‌های مابین دقیقه ۳۱ تا ۴۰ ، ۴۱ تا ۵۰ ، ۵۱ تا ۶۰ ، ۶۱ تا ۷۰ ، ۷۱ تا ۸۰ ، و ۸۱ تا ۹۰ لغو میشوند .

هر دو تیم‌ گًل بزنند و تعداد گلهای بازی بیشتر از “۲،۵ ” باشد :

(Both Teams to Score and Over 2.5)

* بله = هر دو تیم‌ گًل زده و تعداد گلهای زده شده در بازی ” ۳ ” گًل یا بیشتر باشد

* خیر = هر دو تیم‌ موفق به زدن گًل نشوند و تعداد گلهای زده شده در بازی کمتر از ” ۳ ” گًل باشد .

چنانچه بازی لغو شود ،اما هر دو تیم‌ موفق به زدن گًل شده باشند و و حداقل ” ۳ ” گًل در بازی به ثمر رسیده شده باشد، شرط معتبر است .

نتیجه نهایی و بیشتر / کمتر ۲،۵ / ۳،۵ / ۱،۵ نیمه اول :

(Final Score And Over/Under 2.5/3.5/1.5 1st Half)

شرط با توجه به تعداد گًل پایان وقت قانونی و نیمه اول ثبت میشود . چنانچه بازی قبل از پایان وقت قانونی ( ۹۰ دقیقه ) لغو شود ، شرط‌ها نیز لغو میشوند .

نیمه اول / پایان وقت قانونی ( ۹۰ دقیقه ) و بیشتر / کمتر از ۲،۵:

(Half-Time/Full-Time And Over/Under 2.5)

پیشبینی‌ نتیجه بازی در پایان نیمه اول و پایان ” ۹۰ ” دقیقه ، و اینکه حداقل ” ۳ ” گًل در بازی زده شود .

مثلا : برنده شدن شرط ‘ ۱ / X ‘ و بالای  ( ۲،۵ ) `،یعنی نیمه اول به نفع تیم‌ میزبان و پایان “۹۰” دقیقه بازی مساوی شود ، و حداقل ” ۳ ” گًل یا بیشتر در ” ۹۰ دقیقه ” وقت قانونی بازی زده شود . وقت اضافه ( نیمه اضافه ) و پنالتی تعیین کننده پایان بازی حساب نمیشوند .

نیمه اول / نیمه دوم : (First Half/2nd Half)

شرط روی نتیجه بازی در پایان نیمه اول و نیمه دوم .

مثلا : شرط روی ‘ ۱ / X ‘ ، یعنی‌ تیم‌ میزبان نیمه اول را جلو باشد و نیمه دوم بازی مساوی شود . وقت اضافه ( نیمه اضافه ) و پنالتی تعیین کنند پایان بازی حساب نمیشوند .

گًل در دقیقه ۱ تا ۱۵ ، ۱۶ تا ۳۰ ، ۳۱ تا پایان نیمه اول – شروع نیمه دوم تا ۶۰ ، ۶۱ تا ۷۵ ، ۷۶ تا ۹۰+ :

(Goal Scored In Minutes 1 To 15, 16 To 30, 31 To Half-Time, Start of Second Half To 60, 61 To 75, 76 To 90 Plus)

پیشبینی‌ اینکه گلی مابین دقایق ذکر شده به ثمر می‌رسد . چنانچه بازی لغو شود ، شرط روی دقایقی که بعد از آن بازی لغو شود معتبر میباشند ، و شرط دقایق انتخابی باقی‌ مانده و یا دقایقی که مابین آن بازی لغو شود، لغو میشوند.

مثلا : اگر بازی در دقیقه سی‌ و دو ( ۳۲ ) لغو شود :

شرط‌های دقایق ۱ تا ۱۵ و ۱۶ تا ۳۰ معتبر هستند .

شرط‌های دقایق ۳۱ تا پایان نیمه اول ، شروع نیمه اول تا ۶۰ ، ۶۱ تا ۷۵ ، ۷۶ تا ۹۰+ لغو میشوند .

۱X2 ادامه بازی: (Rest Of The Match)

تمامی‌ شرط‌ها بدون در نظر گرفتن نتیجه فعلی بازی حساب میشوند ( شرط بر اساس گًل‌های زده شده بعد از بستن شرط محاسبه  و ثبت میشود ) . چنانچه بازی لغو شود ، تمامی‌ شرط‌ها نیز لغو میشوند .

* ۱ – تیم‌ میزبان بدون در نظر گرفتن نتیجه فعلی بازی ، برنده شود .

* X – مساوی ، بدون در نظر گرفتن نتیجه فعلی بازی .

* ۲ – تیم‌ میهمان بدون در نظر گرفتن نتیجه فعلی بازی ، برنده شود .

مثلا : نتیجه فعلی بازی ( ۱-۰ ) ، و نتیجه پایان بازی ( ۱-۱ ) می‌باشد . نتیجه ثبت شرط ( ۰-۱ ) می‌باشد .

* ۱ – شرط روی برد تیم‌ میزبان بازنده می‌باشد .

* X – شرط روی مساوی بازنده می‌باشد .

* ۲ – شرط روی برد تیم‌ میهمان برنده می‌باشد .

حاشیه برد : (Winning Margin)

پیشبینی‌ تیم‌ برنده و اختلاف گًل .

مثلا در بازی دو تیم‌ A و B :

تیم‌ A با اختلاف ” ۲ ” گًل یا بیشتر برنده شود ( ۲:۰ – ۳:۰ – ۳:۱ – ۴:۰ – ۴:۱ – ۴:۲ و … ) .

تیم‌ A با اختلاف ” ۱ ” گًل برنده شود ( ۱:۰ – ۲:۱ – ۳:۲ و … ) .

نتیجه مساوی با گًل ( تمامی‌ نتایج مساوی غیر از ۰:۰ ، مانند ۱:۱ – ۲:۲ – ۳:۳ و … ) .

مساوی بدون گًل ( ۰:۰ ) .

تیم‌ B با اختلاف ” ۲ ” گًل یا بیشتر برنده شود ( ۲:۰ – ۳:۰ – ۳:۱ – ۴:۰ – ۴:۱ – ۴:۲ و … ) .

تیم‌ B با اختلاف ” ۱ ” گًل برنده شود ( ۰:۱ – ۱:۲ – ۲:۳ و … )

برد بدون خوردن گل Win to Nil:

پیشبینی‌ اینکه تیم انتخابی بدون خوردن گل بازی را ببرد.

بردن یکی‌ از نیمه ها Win Either Half:

پیشبینی‌ اینکه تیم انتخاب شده حداقل یکی‌ از نیمه ها را ببرد. مهم نیست که نیمه اول باشد یا نیمه دوم.

گل به خودی Own Goal:

پیشبینی‌ اینکه گل به خودی در بازی خواهد بود.

بازی باخته را ببرد Win From Behind:

این شرط یعنی حریف از تیم مورد نظر جلو باشد و تیم بازی در حال باخت را با برد تمام کند.

به ثمر رساندن/ از دست دادن پنالتی Score/Miss a Penalty:

پیشبینی‌ اینکه تیم انتخاب شده در طول زمان قانونی پنالتی گل خواهد کرد یا از دست خواهد داد.

پنالتی هایی که توسط داور لغو شوند حساب نمیشوند.

مهمترین شرطهای زننده گل Goalscorer Premier:

گزینه های شرط‌بندی در این مارکت شامل:

اولین یا آخرین زننده گل: پیشبینی‌ اینکه یک بازیکن خاص‌، اولین یا آخرین گل بازی را به ثمر برساند.

۲ گل یا بیشتر: پیشبینی‌ اینکه یک بازیکن خاص ۲ گل یا بیشتر در بازی به ثمر برساند.

۳گل یا بیشتر: پیشبینی‌ اینکه یک بازیکن خاص ۳ گل یا بیشتر در بازی به ثمر برساند.